Cursusaanbod Agrarisch 2020

Belangrijke informatie

 • 17 & 24 september en 1 oktober
 • 09.00 - 16.00 uur + aansluitend borrel
 • Eindhoven, exacte locatie volgt
 • €395,- per dag incl. lunch. Bij deelname aan meerdere dagen €375,- per dag incl. lunch (ex btw)
 • Agrarische (en industriële) toezichthouders
 • Basiskennis Activiteitenbesluit milieubeheer gewenst!

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor iedereen die beroepshalve kennis wil hebben van de agrarische milieuwet- en regelgeving met betrekking tot veehouderijen. Dit kunnen ervaren agrarische toezichthouders werkzaam (in vaste dienst dan wel op detacheringsbasis) bij omgevingsdiensten zijn, maar ook industriële toezichthouders die hun kennis willen verbreden naar agrarisch toezicht en handhaving. Enige basiskennis van het Activiteitenbesluit milieubeheer is gewenst. Uiteraard zijn agrarische milieuvergunningverleners ook van harte welkom. Cursisten prijzen ons over de diepgang en detailniveau van deze cursus welke direct in de praktijk toegepast kan worden.

Aanmelden?

Aanmelden voor de cursus Veehouderijen en het Activiteitenbesluit en Verdiepingscursus huisvestigingssystemen in de veehouderij kan tot uiterlijk 10 september 2020. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging met aanvullende informatie over de cursusdag.

Inhoud Cursus

Kennis en ervaringen delen doen we graag bij Synned! Niet alleen rechtstreeks op de werkvloer bij onze opdrachtgevers, maar ook via het op locatie verzorgen van trainingen en cursussen op gebied van de fysieke leefomgeving. Hiermee proberen wij ons steentje bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Sinds jaar en dag ligt vergunningverlening, toezicht en handhaving bij agrarische bedrijven in Nederland als gevolg van diverse redenen onder een vergrootglas. Kijk naar bijvoorbeeld de stikstofproblematiek, stoppersregeling, varkenspest, vogelgriep, mestproblematiek, fipronil-affaire, aanpak agrarische leegstand, verdere innovatie en verduurzaming agrarische sector enzovoort.  

Omgevingsdiensten zullen de komende jaren agrarische bedrijven frequenter (blijven) bezoeken voor het uitvoeren van milieucontroles. Dan is het zaak dat toezichthouders hun kennis up-to-date hebben met betrekking tot de ingewikkelde en versnipperde agrarische milieuwet- en regelgeving waarop gecontroleerd zou moeten worden.  

Omgevingsdiensten zijn ook belast met het beoordelen van meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer van agrarische bedrijven. Hierbij is het zaak dat vergunningverleners hun kennis op peil houden. Waar liggen de grenzen voor de vergunningplicht? Zijn er mogelijkheden tot het opleggen van maatwerkvoorschriften? 

Door het volgen van onze cursussen bent u weer helemaal bij!  

Programma

Cursus Veehouderijen en het Activiteitenbesluit 

Tijdens de cursus Veehouderijen en het Activiteitenbesluit zullen onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen: 

 • Lozingen bij veehouderijen. 
 • Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen. 
 • Opslaan van drijfmest en digestaat. 
 • Opslaan van vloeibare bijvoedermiddelen. 
 • Waterbehandeling voor agrarische activiteiten. 
 • Houden van landbouwhuisdieren. 
 • Bereiden van brijvoer voor eigen landbouwhuisdieren. 
 • Het bepalen van de vergunde situatie bij veehouderijbedrijven. 
 • Uitleg Besluit emissiearme huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting) en de controle hierop.
 • Geur bij veehouderijen, V-Stacks. 
 • Energiebesparing bij agrarische activiteiten. 

Cursus Huisvestingssystemen in de veehouderij 

Tijdens de verdiepingscursus Huisvestingssystemen in de veehouderij zullen onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen: 

 • Huisvestingssystemen rundvee; categorin, leaflets. 
 • Huisvestingssystemen pluimvee; categorieën, leaflets, additionele technieken mestbewerking en opslag, additionele technieken voor emissiereductie van fijnstof en ammoniak. 
 • Huisvestingssystemen varkens; categorieën, leaflets, technische informatiedocumenten, additionele technieken 
 • Luchtwassystemen; werking, leaflet, technische informatiedocument, dimensioneringsplan, opleveringsverklaring, klimaatplatform 

Praktijkdag luchtwassystemen 

Deze dag organiseren wij in samenwerking met de firma Farm Air en vindt plaats op hun locatie in Schijndel. De ochtend zal worden besteed aan praktijkvoorbeelden met documentatie en beeldmateriaal. Hierbij zullen problemen en belangrijke aandachtspunten met betrekking tot vergunningverlening en toezicht & handhaving worden besproken. Dit vanuit het perspectief van de vergunningverlener/handhaver, maar ook van de luchtwasserproducent. Na de lunch is het de bedoeling om een agrarisch bedrijf te bezoeken met een luchtwassysteem in aanbouw. Mocht die mogelijkheid er niet zijn dan zal een rondleiding op de locatie van Farm Air plaats vinden.  

Interactie

Om de cursussen nog meer tot de verbeelding te laten spreken vragen wij u om casussen aan te leveren met betrekking tot de onderwerpen die worden behandeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bepalen van een vergunde situatie, een geurberekening waarbij vraagtekens worden gezet óf een berekening voor het Besluit huisvesting. 

Docenten

De cursusleiders Rick Korten en Michiel Migchelbrink zijn werkzaam bij Synned en kunnen worden aangemerkt als zeer ervaren toezichthouders in het agrarische werkveld. 

Tijdsduur

Inloop vanaf 09.00 uur, start 09.30 uur en einde rond 16.00 uur. Voor koffie, thee, fris, lunch en afsluitend informele borrel met zelfgebrouwen Synbier wordt gezorgd.

Incompany

Het is ook mogelijk om bovenstaande cursussen Incompany te geven. Voor de praktijkdag luchtwassystemen is echter een locatiebezoek elders noodzakelijk. Tevens kunnen delen/aspecten van de cursussen als maatwerk worden aangeboden. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Contact

Meer weten over onze trainingen & cursussen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact
SynnedBVCursusaanbod Agrarisch 2020