Cursus Veehouderijen en het Activiteitenbesluit en Verdiepingscursus Huisvestingssystemen in de veehouderij

Belangrijke informatie

 • Dinsdag 5 en 12 november
 • 09.00 - 16.00 uur + aansluitend borrel
 • Loopafstand vanaf Utrecht Centraal
 • €350, per dag incl. lunch. Bij deelname aan beide dagen €600,- incl. lunch (ex btw)
 • Agrarische (en industriële) toezichthouders
 • Basiskennis Activiteitenbesluit milieubeheer gewenst!

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor iedereen die beroepshalve kennis wil hebben van de agrarische milieuwet- en regelgeving met betrekking tot veehouderijen. Dit kunnen ervaren agrarische toezichthouders werkzaam (in vaste dienst dan wel op detacheringsbasis) bij omgevingsdiensten zijn, maar ook industriële toezichthouders die hun kennis willen verbreden naar agrarisch toezicht en handhaving. Enige basiskennis van het Activiteitenbesluit milieubeheer is gewenst. Cursisten prijzen ons over de diepgang en detailniveau van deze cursus welke direct in de praktijk toegepast kan worden.

Onderwerpen Dag 1

 • Agrarische activiteiten in het Activteitenbesluit
 • Bepalen vergunde situatie
 • Besluit emissiearme huisvesting
 • Geur bij veehouderijen
 • Energiebesparing

Onderwerpen Dag 2

 • Huisvestingssystemen rundvee
 • Huisvestingssystemen pluimvee
 • Huisvestingssystemen varkens
 • Luchtwassystemen

Aanmelden?

Aanmelden voor de cursus Veehouderijen en het Activiteitenbesluit en Verdiepingscursus huisvestigingssystemen in de veehouderij kan tot uiterlijk 31 oktober 2019. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging met aanvullende informatie over de cursusdag.

Inhoud Cursus

Kennis en ervaringen delen doen we graag bij Synned! Niet alleen rechtstreeks op de werkvloer bij onze opdrachtgevers, maar ook via het op locatie verzorgen van trainingen en cursussen op gebied van de fysieke leefomgeving. Hiermee proberen wij ons steentje bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Sinds jaar en dag ligt toezicht en handhaving bij agrarische bedrijven in Nederland als gevolg van diverse redenen onder een vergrootglas. Kijk naar bijvoorbeeld de varkenspest, vogelgriep, mestproblematiek, fipronil-affaire, aanpak agrarische leegstand, verdere innovatie en verduurzaming agrarische sector enzovoort. Omgevingsdiensten zullen de komende jaren agarische bedrijven frequenter (blijven) gaan bezoeken voor het uitvoeren van milieucontroles. Dan is het zaak dat toezichthouders hun kennis up-to-date hebben met betrekking tot de ingewikkelde en versnipperde agrarische milieuwet- en regelgeving waarop gecontroleerd zou moeten worden. Door het volgen van onze cursussen ‘Veehouderijen en het Activiteitenbesluit én de verdieping Huisvestingssystemen in de veehouderij’ bent u weer helemaal bij!

Programma

Tijdens de cursus Veehouderijen en het Activteitenbesluit zullen onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Lozingen bij veehouderijen.
 • Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen.
 • Opslaan van drijfmest en digestaat.
 • Opslaan van vloeibare bijvoedermiddelen.
 • Waterbehandeling voor agrarische activiteiten.
 • Houden van landbouwhuisdieren.
 • Bereiden van brijvoer voor eigen landbouwhuisdieren.
 • Het bepalen van de vergunde situatie bij veehouderijbedrijven.
 • Uitleg Besluit emissiearme huisvesting veehouderij (het Besluit huisvesting) en de controle hierop.
 • Uitleg Actieplan Ammoniak Veehouderij, de bijbehorende Stoppersregeling en de controle hierop.
 • Geur bij veehouderijen, V-stacks.
 • Energiebesparing bij agrarische activiteiten.

Tijdens de verdiepingscursus Huisvestingssystemen in de veehouderij zullen onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Huisvestingssystemen rundvee;
  • Categorieën, leaflets.
 • Huisvestingssystemen pluimvee;
  • Categorieën, leaflets, additionele technieken mestbewerking en opslag, additionele technieken voor emissiereductie van fijnstof en ammoniak.
 • Huisvestingssystemen varkens;
  • Categorieën, leaflets, technische informatiedocumenten, additionele technieken
 • Luchtwassystemen;
  • Werking, leaflet, technisch informatiedocument, dimensioneringsplan, opleveringsverklaring, klimaatplatform

Interactie

Om de cursus meer tot de verbeelding te laten spreken vragen wij om casussen aan te leveren met betrekking tot de onderwerpen die worden behandeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bepalen van een vergunde situatie, een geurberekening waarbij vraagtekens worden gezet óf een berekening voor het Besluit huisvesting.

Docenten

De cursusleiders Rick Korten en Michiel Migchelbrink zijn werkzaam bij Synned en kunnen worden aangemerkt als zeer ervaren toezichthouders in het agrarische werkveld.

Tijdsduur

Twee dagen met inloop vanaf 09.00 uur, start 09.30 uur en einde rond 16.00 uur. Voor koffie, thee, fris, lunch en afsluitend informele borrel met zelfgebrouwen Synbier wordt gezorgd.

Contact

Meer weten over onze trainingen & cursussen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact
SynnedBVCursus Veehouderijen en het Activiteitenbesluit en Verdiepingscursus Huisvestingssystemen in de veehouderij