Cursus Agrarisch Activiteitenbesluit

Belangrijke informatie

 • Donderdag 12 april 2018 = VOL
 • 09.00 - 16.00 uur
 • Regus Utrecht Centraal
 • € 350 ex BTW p.p.
 • Agrarische (en industriële) toezichthouders
 • Basiskennis Activiteitenbesluit milieubeheer gewenst!
Download flyer (.pdf)

Doelgroep

De cursus ‘Agrarische Activiteiten Activiteitenbesluit’ is bedoeld voor iedereen die beroepshalve overzichtskennis wil hebben van de agrarische milieuwet- en regelgeving. Dit kunnen ervaren agrarische toezichthouders werkzaam (in vaste dienst dan wel op detacheringsbasis) bij omgevingsdiensten zijn, maar ook industriële toezichthouders die hun kennis willen verbreden naar agrarisch toezicht en handhaving. Enige basiskennis van het Activiteitenbesluit milieubeheer is gezien de diepgang en het detailniveau van de cursus, zeker gewenst!

Onderwerpen

 • Activiteitenbesluit milieubeheer
 • Vergunde situatie veehouderijbedrijven
 • Besluit emissiearme huisvesting
 • Actieplan Ammoniak Veehouderij
 • Veel voorkomende overtredingen

Cursus ‘agrarische activiteiten’ in het Activiteitenbesluit milieubeheer

Kennis delen doen we graag. Niet alleen rechtstreeks op de werkvloer bij onze opdrachtgevers, maar ook door het verzorgen van trainingen en cursussen op het gebied van fysieke leefomgeving. Hiermee proberen wij ons steentje bij te dragen aan de kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Sinds jaar en dag ligt toezicht en handhaving bij agrarische bedrijven in Nederland om verschillende redenen onder een vergrootglas. Denk aan bijvoorbeeld varkenspest, vogelgriep, mestproblematiek, fipronil-affaire, aanpak agrarische leegstand, en verdere innovatie en verduurzaming van de agrarische sector.

Omgevingsdiensten zullen de komende jaren agrarische bedrijven frequenter bezoeken voor het uitvoeren van milieucontroles. Up-to-date kennis van de te handhaven ingewikkelde en versnipperde agrarische milieuwet- en regelgeving, is dan essentieel. Door het volgen van onze cursus ‘Agrarische Activiteiten Activiteitenbesluit’ bent u weer helemaal op de hoogte.

Docenten

De cursusleiders Hans Vermeulen en Stijn van Dongen zijn werkzaam bij Synned en kunnen worden aangemerkt als zeer ervaren toezichthouders in het agrarische werkveld. Stijn is een ervaren milieuadviseur, o.a. gespecialiseerd in het uitvoeren van toezicht- en handhavingstaken in het agrarische en industriële werkveld. De werkzaamheden van Hans lopen uiteen van controle en advies tot integrale handhavingstaken.

Contact

Meer weten over onze trainingen & cursussen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact
SynnedBVCursus Agrarisch Activiteitenbesluit