Vakgebieden

Synned kan u advies en ondersteuning geven over de volgende vakgebieden

Ruimtelijke Ordening

Op het vakgebied Ruimtelijke ordening heeft Synned professionals in vaste dienst die gespecialiseerd zijn in Ruimtelijke ontwikkeling, Planologie en Stedenbouw.

Lees Meer

Milieu

De unit Milieu bestaat binnen Synned uit de sectie Vergunningverlening en de sectie Toezicht & Handhaving. Onze ervaren adviseurs helpen u graag verder.

Lees Meer

Bouwen

Binnen het vakgebied bouwen levert Synned expertise op het gebied van omgevingsvergunningen en toezicht & handhaving.

Lees Meer

Ruimtelijke Ordening

Onze vakspecialisten kunnen u onder andere ondersteuning bieden op het gebied van:

  • Bestemmingsplannen
  • Beleidsvisies
  • Structuurplannen
  • Ruimtelijke Onderbouwingen
  • Beeldkwaliteitsplannen
  • Projectleiding en Projectontwikkeling
  • Afhandelen Bezwaar- en Beroepsprocedures

Milieu

De unit Milieu bestaat binnen Synned uit de sectie Vergunningverlening en de sectie Toezicht & Handhaving.

De sectie Vergunningverlening levert capaciteit en expertise op het gebied van milieuvergunningen (omgevingsvergunningen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en watervergunningen (ingevolge de Waterwet).

De sectie Toezicht & Handhaving is gespecialiseerd in het uitvoeren van milieucontroles. Dit zowel preventief als repressief.

Bouwen

Binnen het vakgebied bouwen ligt de nadruk met name op de vergunningverlening en toezicht & handhaving.

Synned levert capaciteit en expertise op het gebied van omgevingsvergunningen. Onze professionals zijn uitermate bedreven in het gehele proces van vergunningverlening. Al onze professionals hebben diepgaande kennis van de Wabo en hebben ervaring met het toetsen van aanvragen op ontvankelijkheid, het bestemmingsplan, de Welstandsnota, de gemeentelijke Bouwverordening en het Bouwbesluit. Zo kunnen wij (semi)overheden ondersteunen bij het afhandelen van vergunningsaanvragen of het verbeteren van uw processen.

Synned is gespecialiseerd op het gebied van (preventief) toezicht tijdens de bouw en het (juridisch) handhaven van geconstateerde afwijkingen/illegale situaties. Onze professionals bieden ondersteuning in de meest brede zin van het woord.

Professionals in Fysieke Leefomgeving

Contact

Meer weten over onze vakgebieden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact
adminVakgebieden