Michiel Michelbrink

Over Michiel

Ervaren milieu adviseur met als specialisaties:

  • Toezicht en handhaving milieu agrarisch en industrieel;
  • Toezicht en handhaving Wet natuurbescherming agrarisch;
  • Signaaltoezicht bouwen, brandveiligheid en ruimtelijke ordening;
  • Integraal beschrijven en digitaliseren van werkprocessen voor toezicht en handhaving;
  • Coachen en begeleiden toezichthouders;
  • Beoordelen meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer;
  • Advisering in digitale handhaving en werken met digitale checklisten;
  • Uitvoeren van integraal bedrijfsadvies (o.a. opstellen van aanvragen omgevingsvergunningen).

Ontmoet Onze Professionals

Hieronder stellen een aantal vaste professionals van Synned zich aan u voor. Zo krijgt u een beeld van de diversiteit aan specialismen. Natuurlijk kunt u voor informatie over andere specialismen ook bij ons terecht!

Michiel Migchelbrink

Michiel gaat als ervaren milieu adviseur met verschillende van zijn specialisaties aan de slag.

Eelco Eilander

Jurist algemeen bestuursrecht, gespecialiseerd in het ruimtelijke ordeningsrecht, variërend van handhaving, vergunningverlening en bestemmingsplannen tot rechterlijke procedures.

Stijn van Dongen

Stijn is een ervaren milieu adviseur en o.a. gespecialiseerd in het uitvoeren van toezicht- en handhavingstaken in het agrarische en industriële werkveld.

Contact

Een van onze professionals inschakelen voor advies? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact
SynnedBVMichiel Migchelbrink