Stikstofbeleid

Geen dag zal meer hetzelfde zijn na 29 mei 2019. Dat is de dag dat de Raad van State het Nederlandse stikstofbeleid, kortweg de PAS afschoot. Met de PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Deze toestemming vooraf mag niet meer.

En nu is heel Nederland in rep en roer althans als je iedereen moet geloven. Er mag niet worden gebouwd, snelheid moet omlaag op de snelwegen, uitbreidingen van grote projecten zoals snelwegen en vliegvelden komen stil te liggen en de boeren kunnen niet verder.

Vergunningverlening werd stopgezet, handhaving wist het even niet meer. De tijd stond stil leek het wel.

Tot nu gaat er geen dag voorbij of mensen hebben het erover, zelfs als ik op het voetbalveld sta te kijken of in het dorp een ijsje aan het eten ben gaat het maar over dat ene woord STIKSTOF. En dan meteen erachter aan dat het belachelijk is om de snelheid te verlagen op de snelwegen en waarom zou ik nu mijn dakkapel niet meer mogen bouwen, de race op Zandvoort die kan toch zeker wel doorgaan? Laat de boeren maar maatregelen nemen, daar zit het grootste probleem denken ze, want die stoten teveel stikstof uit met hun megastallen.

In de krant lees ik dat 4 op de 10 boeren en dan voornamelijk varkensboeren nu openstaan om te stoppen als er een goede regeling komt en een klein deel zelfs nu direct wil stoppen zonder de regeling te kennen. Daarnaast twijfelen 6 op de 10 boeren openlijk wat ze moeten gaan doen. En over uitbreiden willen ze al helemaal niet meer nadenken.

De commissie Remkens heeft nu zijn adviezen voor de korte termijn gepresenteerd en komt medio 2020 met adviezen voor de lange termijn.

Remkens vindt dat overal waar stikstofuitstoot plaatsvindt, zoals bij veehouderijen, bouw, verkeer en de industrie, de uitstoot omlaag moet. Maar vooral de veehouderij en het verkeer moeten het eerst bloeden, daar is op korte termijn de meeste winst te behalen.

Dus de snelheid gaat omlaag op de rijks- en provinciale wegen nabij natuurgebieden. En voor de boer zit de oplossing in gerichte maatregelen en niet een algemene inkrimping van de veestapel. Het is beter om maatregelen te richten op bedrijven die in de buurt van natuurgebieden liggen en boeren bedrijven met verouderde stallen.

Ben benieuwd welke adviezen het kabinet gaat overnemen en hoe dit verder ingevuld gaat worden…Beloofd een spannende tijd te gaan worden.

Wordt vervolgd……

SynnedBVStikstofbeleid