Milieu-inspecties in de tijd van Covid-19

We leven in een bijzonder tijd door het COVID-19 virus, gezondheid staat voorop! Door de beperkingen kan het lastig zijn om je werk goed te kunnen uitvoeren. Zo ook het uitvoeren van milieu-inspecties. Toch verwachten opdrachtgevers dat de omgevingsdiensten zoveel mogelijk aan het werk blijven. Dat deze diensten hier ook mee worstelen, blijkt uit het feit dat er verschillend wordt omgegaan met wat toezichthouders wel en niet mogen. De ene omgevingsdienst gaat op bedrijfscontrole met inachtneming van de 1,5 meter afstandseis en gebruik makend van handschoenen en/of desinfectiemiddelen, de andere dienst stuurt helemaal niemand meer op pad.

Op dit moment is mijn werkplaats bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Ook zij vinden het lastig om te kijken welke werkzaamheden er nog wel kunnen worden gedaan en welke niet. Belangrijkste aandachtspunt hierbij is het beschermen van de medewerkers en de mensen met wie zij contact hebben, kortom ter voorkoming van verspreiding van het virus. Op kantoor komen? Liever niet. Dat doen wij dan ook zo weinig mogelijk. Heel eenzaam natuurlijk voor onze dames van het secretariaat. Die overigens ook grotendeels vanuit huis werken.

Maar hoe gaan wij nu onze controles doen? Een eerste stap die wij hebben gezet is kijken naar de werkplanning van dit jaar en bepalen welke branches je redelijkerwijs kunt bezoeken waarbij je zo min mogelijk fysieke interactie is met de ondernemers. Deze branches zijn verdeeld onder de medewerkers, zodat een ieder aan de slag kon. Zo heb ik de branche tankstations toebedeeld gekregen. Deze branche is uitgekozen omdat veel tankstations al hun zaken digitaal beschikbaar hebben. Daarnaast is het in deze branche heel gebruikelijk dat controles van installaties en opslagvoorzieningen gecontroleerd en onderhouden worden door daartoe erkende/gecertificeerde bedrijven. Hierdoor worden controles en onderhoud goed schriftelijk en digitaal vastgelegd. Ideaal dus om op afstand te controleren.

Daarvoor heb ik een plan van aanpak geschreven voor deze branche. Hierin is vastgelegd welke zaken wij wel controleren en welke zaken niet. Alle onderdelen die wij op afstand kunnen controleren, worden gecontroleerd. Dit betekent dat wij alle rapporten opvragen van controles en keuringen, uitgevoerd door erkende/gecertificeerde bedrijven. Daarnaast kunnen wij ook nog het tankstation bezoeken. Tankstations zijn vrij toegankelijk en ruim opgezet. Veel zijn ook onbemand en door de afname van het verkeer zijn er ook weinig tankende mensen. Mochten er dus andere mensen aanwezig zijn is het vrij makkelijk om 1,5 meter van iemand weg te blijven. Wij kondigen onze controle telefonisch aan en geven aan dat wij alleen de zaken ter plaatse bekijken waarbij wij geen direct contact hoeven te hebben met een shopmedewerker of tankstation-eigenaar. Door de samenwerking van de Omgevingsdienst Nijmegen met Digitalechecklisten.nl hebben wij voor deze situatie ook een digitale checklist op maat kunnen maken voor deze controles. Hierdoor ligt ook duidelijk vast wat wij wel en niet hebben gedaan. Daarnaast hebben wij speciaal voor de tankstations waar wij niet op afstand in een systeem kunnen inloggen in een logboek een aparte checklist gemaakt. Deze checklist delen wij via e-mail met het bedrijf. Zij kunnen dan zelf heel makkelijk de gevraagde documenten in de checklist slepen. Deze informatie wordt dan meteen in onze checklist geladen. Door al deze zaken is het dus mogelijk om, ondanks de beperkingen en dankzij onze creativiteit, ons werk op een goed niveau te kunnen blijven uitvoeren.

SynnedBVMilieu-inspecties in de tijd van Covid-19

Related Posts