Bouwen

Bouw Advies

De unit Bouwen van Synned is zeer veelzijdig en is onderverdeeld in de secties Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving en Brandveiligheid.

Vergunningverlening

De sectie Vergunningverlening levert capaciteit en expertise op het gebied van bouw- en sloopvergunningen. Het toetsen van aanvragen op ontvankelijkheid, het bestemmingsplan, de Welstandsnota, de gemeentelijke Bouwverordening en het Bouwbesluit.

Toezicht & Handhaving

De sectie Toezicht & Handhaving is gespecialiseerd op het gebied van (preventief) toezicht tijdens de bouw en het (juridisch) handhaven van geconstateerde afwijkingen/illegale situaties. Verzorgen van (voor)aanschrijvingen, opstellen bestuursdwang en bezwaar en beroepzaken kunnen door ons worden verzorgd.

Brandveiligheid

De sectie Brandveiligheid richt zich op het adviseren en ondersteunen van brandpreventieve vraagstukken, alsmede de brandpreventieve toetsing bij nieuwbouw projecten. Bouwplannen toetsen aan relevante onderdelen van het Bouwbesluit en de gemeentelijke Bouwverordening.

Outsourcing

Naast het feit dat een gemeente onze adviseurs kan inhuren om op locatie hun expertise uit te voeren en hun kennis te delen, kan er ook gebruik worden gemaakt van outsourcing van bouwplannen. De bouwplannen worden dan op ons kantoor getoetst. Een stuk maatwerk voor u als opdrachtgever.

Bovengenoemde diensten kunnen ook geleverd worden voor semioverheid, projectontwikkelaars, architectenbureaus en aannemerij.

Professionals in Fysieke Leefomgeving

Contact

Meer weten over ons advies op het gebied van bouwen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact
adminBouwen